วัฒนธรรม

COVID-19 เปิดเผยสิ่งที่ขาดหายไปในสถานที่ทํางานวันนี้

Covid-19 สอนเราเกี่ยวกับการทํางานของเราอย่างไร ต่อไปนี้เป็นบทเรียนที่ไม่คาดคิดและ takeaways ที่ได้โผล่ออกมาจากระบาดทั่วโลก

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมจาก Eko

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของเรา

ขอบคุณ! ส่งของคุณได้รับแล้ว!
โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ มีบางอย่างผิดปกติขณะส่งแบบฟอร์ม